“SEVİMLİ ELİFBA” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI !

Sevimli çocuklarımız için sevimli bir elifba hazırladık. Uzun bir süredir üzerinde çalışmakta olduğumuz “Sevimli Elifba” isimli kitabımız, uygulama ve geliştirme sürecini tamamlayarak yayınlanmış oldu. Kitabımızın hedefi, 4 yaştan itibaren çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim’i okuyabilmelerini sağlamaktı. Bu gaye ile ortaya çıkan “Sevimli Elifba”mızın diğer elifbalardan bir takım farklılıkları var. Tabi ki sadece “farklı olalım” düşüncesi değil; “çocuklarımız kitabımız Kur’an’ı, “en kolay” ve “en kalıcı” şekilde nasıl öğrenebilirler?” düşüncesi bizi bu yola sevketti.

Sevimli Elifba’nın farklarından bahsedecek olursak;

En önemli farklılıklarımızdan biri “ses temelli” eğitim sistemi kullanılmış olması. Yani, Kur’an harfleri öğretilirken, harflerin isimlerini değil seslerini verdik; “elif” yerine “e”, “cim” yerine “ce”, “dal” yerine “de”… gibi. Artık okullarda okuma yazma öğretiminde de kullanılan bu yöntem Kur’an öğretiminde de son derece faydalı oldu.

Harfleri ve kelimeleri görsel, somut temalar ve tekerlemelerle destekledik. Böylece algılama kolaylığı sağlanmış oldu.

Şedde, cezim gibi nispeten zor algılanan konuların örneklerini açıklayıcı şekilde detaylandırarak verdik.

Çizerek, boyayarak ve yazarak çalışma usulü kalıcı bir öğretim için vazgeçilmez bir teknik. Bu sebeple harf ve kelime çalışmaları için çizilip boyanabilecek sayfalar ve üzerinden yazılarak çalışılabilecek silik sayfalar konuldu.

Özellikle 4-7 yaş grubunda son derece verimli olan bu çalışmaların bir bileşimi olan “Sevimli Elifba”mızın, eğitim öğretim yaşının giderek düştüğü günümüzde önemli bir boşluğu doldurması ve Kur’an öğretimine yeni bir boyut kazandırarak katkı sağlayabilmesi en temel gayemizdir.

Gayret bizden başarı Allah’tandır.

Not: Şahsi yayın olarak çıkan bu kitabı şimdilik belirli noktalardan temin edebileceksiniz.
İletişim için:
Recep Gülşen 0542 385 35 97 – recepgulsen@hatsanat.org

Yorumlar

Popüler Yayınlar