Eleştiriler Bir Kurumu Ne Zaman Yıpratır? 04 Ocak 2010


Eleştiriler Bir Kurumu Ne Zaman Yıpratır?

Eskiden Genel Kurmaydan bir açıklama yapıldığı zaman soruşturulma gereği duyulmaz ve doğruluğundan emin olunurdu. Ülkemizin göz bebeği dediğimiz ordumuz için de bunun böyle olması gayet normaldi. Hemen belirtelim diğer kurumlar içinde özellikle kamuoyuna yaptıkları açıklamaların doğru olması gerekir.

Peki ne oldu da son zamanlarda Genel Kurmay açıklama yaptığı zaman bunun doğruluğu sorgulanır oldu? Belki soruyu şu şekilde/şekillerde sormak daha yerinde olur; Genel Kurmayın yaptığı açıklamalar sorgulanabilir mi? Sorgulanmalı mı? Yapılan açıklamaların gerçekliğinin sorgulanması Genel Kurmayı yıpratır mı?

Öncelikle şunun altını bir kez daha çizelim; Genel Kurmay, ülkemizin göz bebeği bir kurumdur. Özellikle ülkemizin geçmişten beri stratejik öneme haiz bir coğrafyada bulunduğu düşünüldüğünde silahlı kuvvetlerimizin ülkemiz için önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Çünkü zor bir coğrafyada bulunuyoruz. Bir tarafta kaynayan Ortadoğu, diğer tarafta Balkanlar, öteki yanda Rusya vb. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada istediğiniz kadar barıştan yana olun belli bir caydırıcı güce sahip olmanız gerekir. Talep ettiğiniz barış ortamının muhafazası da bir bakıma ne kadar güçlü olduğunuzla ilgilidir. Eğer siz güçlü iseniz ve barış istiyorsanız barışı sağlayabilir ve barış ortamını muhafaza edebilirsiniz. Aksi halde güçlü olanın talepleri geçerli olmaya başlar.

Bu kadar önemli bir görev üstlenmiş olan kurumu kim/kimler neden eleştiriliyor? Eleştirilere bakıldığı zaman gelen eleştirilerin Genel Kurmayın asli görevleri ile ilgili olmadığını ve personelin tamamını kapsamadığını görüyoruz. Eleştiriler daha çok görevlerinin dışında çeşitli konularda bir takım faaliyette bulunan personelle ilgili. Getirilen eleştiriler de kabul etmek gerekir ki çok ciddi boyutlarda.

Eleştiriye tabii olan personel suçlu da olabilir suçsuz da olabilir bunu yargı zamanla ortaya koyacaktır. Netice de söz konusu olan insan olunca hata yapma ihtimali her zaman vardır ve bu insan askerde olabilir sivilde olabilir. Yapılan eleştiri olumsuz yönde de olabilir, ülkemizde çok fazla göremesek de olumlu da olabilir. Önemli olan eleştiriyi yapanın art niyet taşımaması, eleştirilenin de hemen savunma mekanizmasını çalıştırarak oto kontrol yapmadan tepki göstermemesidir.

Eğer eleştirilen otokontrolünü yapar ve yapılan eleştirinin haklılık payını görerek o konuda kendini geliştirirse ne olur? Hem bir daha o eleştiriye maruz kalmaz hem de yapılan eleştiri sonucunda kendini geliştirme fırsatı bulur. Çünkü kurumlarda insanlar gibi zaman zaman kendi kusurlarını göremeyebilirler ve dışardan gözlenmeleri gerekebilir.

Ancak yapılan eleştirilere "kurumumuzda hata yapılmaz" mantığı ile yaklaşılırsa o zaman ne olur? O zaman da hem eleştirileri bitiremezsiniz, hem de kendinizi geliştiremezsiniz. İşte o zaman kumrunuzu yıpratmaya başlarsınız.

İbrahim ALİN

Yorumlar

Popüler Yayınlar