ZAM-PARDON GÜNCELLEME(!)

Hadi hayırlı olsun yeni ÖTV zamları. Pardon! güncelleme…
Evet, bundan sonra sanırım zam kelimesi dikkat çekeceğinden yeni söylem güncelleme ile yumuşatılarak bizlere servis edilecek.

E, be kardeşim, tabi ki yapılacak bu zamlar-güncellemeler! Yoksa cari açık nasıl kapatılacak.

Hükümet, yeni bütçe ‘mali disiplin’ uygulamasının ilk adımını memur maaş zammıyla atacak. Otomobil, alkol, sigara ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)artışı ile ‘gelir artırıcı’ tedbir alındığını ve mali disiplinden taviz verilmeyecek.

Hükümet kamu çalışanlarına 2012’de ilk 6 ay % 3, ikinci 6 ay % 3 olmak üzere toplam % 6 zam verileceği şeklindeki haberleri sizlerden okumuşsunuz veya duymuşsunuzdur.

Mali Disiplin Nedir; Kamu gelirleri ve kamu giderlerinin birbirine denk olmasını ifade etmektedir. Burada kastedilen sadece konsolide (vadesi uzatılan borç) bütçe denkliği değil, bütçe gelir ve giderlerinin birbirine denk olması dışında sosyal güvenlik kuruluşları, yerel yönetimler, fonlar, döner sermaye ve KİT’lerin bütçelerini de içine alan tüm kamu gelir ve giderlerinin denkliğidir.

Mali disiplinin sağlanması kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin disiplin altına alınmasının zorunlu olduğunu anladık anlamasına da, anlamadığımız neden gelirler arasında uçurumların olduğu,
Neden milletvekillerinin özel harcamalarından (Tel.Uçak.Yakıt vs) ek ödemelerin (23.000 TL)devlet bütçesinden ödendiği?

Yetmedi Bakan yardımcısı, yetmedi milletvekillerine makam şoförü, yetmedi özel giderler vs.vs.vs bunlar peki mali disiplini bozmuyor mu? Bunlar devlet bütçesinde gereksiz harcamalar değil mi?

Öyle alıştık ki verilen, daha doğrusu verilmeden yok olan memur zamlarına… Verilen 2012 yılı % 6 zam ile emekli, dul, yetim ne yapacak? Onların çığlıklarını kimler duyacak?

Tabi ki hiç kimse!...

Ayrıca; ÖTV, adı üstünde özel tüketim. Özel tüketim yapmayın, Yani; sigara içmeyin, alkol kullanmayın, araba almayın ve bu zamlar-(güncelleme) size dokunmasın.

Belki de, elektrik, doğalgaz, su, ekmek, şeker, tuz vs. gibi ihtiyaç duyulan temel tüketime gelen zamlarda yakında özel tüketime dahil edilebilir ne dersiniz?

KORKARIM! Kullanmayın, yemeyin be kardeşim o da mı bizim sorunumuz, paran yoksa yaşamaya da hakkın yok denilerek fatura yine vatandaşa kesilecek!..
15.109.2011
Nermin AYDINLI

Yorumlar

Popüler Yayınlar