BİR SÜRÜ KELİME OYUNU!

Bir sürü kelime oyunu. Analar ağlamasın derken maalesef Türk Ulusu’nun anası ağlatılıyor! İmralı’da terörist başı ile görüşme ve onun rahatının sağlanması için yapılan çalışmalar ve medya’da kimi aydın denilen kişilerin barış için PKK ile uzlaşmaktan başka çıkar yolun olmadığının tartışılması PKK’ya prim vermek değil de nedir?

Bütün bu pazarlıklarla Büyük Ortadoğu projesi kapsamında ‘bağımsız Kürdistan’ın kurulması için her yol deneniyor. Sanki Kürdistan kurulmuşcasına geçenlerde Fransa’da öldürülen 3 kadın teröriste kahramanlara layık cenaze töreni yapıldı ve Türk devleti orada yok sayıldı!

Türkiye Cumhuriyetini oluşturan unsurlar bir bir yok ediliyor.Yani, Türkiye Cumhuriyetini bertaraf etmek için dört bir koldan çalışmalar sürüyor.

Yeni anayasa da etnik kimlik olarak görülen “Türk Milleti ve Türklük” kavramları antidemokratik olarak görüldüğü için çıkarılması planlanıyor. Anayasa’nın 66.maddesinde” Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ”bu maddeden rahatsız olan vatan hainlerinin isteğiyle Anayasada ki vatandaşlık tanımından Türk kelimesi çıkarılarak “Türk mil­le­ti­” ye­ri­ne “Tür­ki­ye­li­lik “ ve­ya “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Va­tan­daş­lı­ğı­” getirilerek ülkemizin Üniter yapısı değiştirilecektir.

Bu anayasanın çıkması için her yol deneniyor.

Bütün bunlar İmralı’da yatan cani ve PKK terör örgütünün dayatmasıyla verilen ödünler değil mi dir?

Nedir bu acele, nedir bu dayatma?

Mart’a kadar meclis uzlaşılmazsa referanduma götürülmesinde ki amaç zorlama ve baskı değil de nedir?

Bu milli kimliğimizden vazgeçmektir. Milli kimliğimizi yok saymaktır. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetinin yapısının bozulmasıdır. Bizim milli kimliğimiz Türk devletini kuran unsurdur.

“Ben yaparım, ben isterim” şeklinde ki dayatmalar ülkeyi ancak karanlığa sürükler.

SON SÖZÜM: Eğer Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine dokunulmadan demokrasi ve ülkenin gelişimine yönelik çalışmalara hepimiz destek verelim. Ülkenin geleceği siyasete malzeme olamaz!
Nedir bu kadar sizleri Türkiye Cumhuriyetine karşı kin ve nefret uyandıran şey!

“Herhangi bir kişinin, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gerekli olan şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin onuru, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir...” (M.Kemal ATATÜRK)  
18.02.2013

Nermin AYDINLI

Yorumlar

Popüler Yayınlar