AHTAPOTUN KOLU!

Komünizmin çökmesiyle tek süper güç olarak kalan ABD’nin kapitalizm anlayışı dünya’ya hakim oldu. Kapitalizmin acımasız çarkı kısa bir süre içinde dünyanın bütün değer yargılarını yok etti.  Kapitalizmin ahtapot gibi uzanan kolları kaynakça zengin, işlenmemiş hazinesi olan fakir ülkelere kadar uzanarak oraları kan gölüne çevirmiş ve bugünkü teknoloji çağında emek ve insan değerleri kapitalizmin hizmetine sunulmuştur.
 
Üzülerek belirtmeliyim ki, Türkiye’ye de uzanan ahtapotun kolu millet (ulus) olma, gelenek, görenek, ideoloji, inançları vs değerleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.
 
Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü olması nedeniyle dünya haritasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye yer altı kaynakları ve doğa zenginliği olarak da rant’a açık ülkedir.
 
Bir ülke üzerinde hain emel güdenler, yıllar süren bir plan ve proğramla ilerleyerek halkın anlamayacağı teknolojiyi de kullanarak algı yönetimiyle beyinlere hükmedilir. İnsanlar rahat ve lüks yaşam isteği ile hızlı bir tüketime zorlanır. Kazancının üstünde ki harcama içinde olan insanın ilgi ve alakası yaşam mücadelesine döner. Kimi bu çarkın içinde boğulur, kimi bu çarkın içinde işbirliğiyle kazançlı çıkar!
 
Ne yazık ki, kapitalist sistemde güçlü güçsüzü ezip geçer!
 
Gelelim bugünkü ülkemizin durumuna;
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı, en yasakçı sürecinden geçiyor! Evrensel hukuk, temel hak ve özgürlükler çiğneniyor! Gittikçe otoriteleşen iktidar güncel politikalarla yarattığı algılarla siyasetini yürütmeye çalışıyor.
 
Medencilerimizin her birinin acı hikayeleri içleri parçalarken, madenci babasının yırtık ayakkabısına çözüm bulan devlet yetkilisinin 15.00 TL.lik iyiliğini unutmamak gerekir değil mi?
 
Ülkemize gelen Papa’nın sadeliği ve mütevaziliği bizim algılayacağımız türden değildi. Gösterişsiz bir arabaya binmesi, çantasını kendisinin taşıması bizde ki gösteriş ve servet düşkünlüğünü bir kez daha ortaya koymuştur!
 
Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor!
 
Yeni Türkiye ve Türkiyelilik(Türk milletini etnik kökende ayırmak) kavramları ile Türklük bilinci çökertilmeye çalışılıyor! Adeta Türklüğün bir alt kimlik olması için mücadele veriliyor!
 
Yandaşlık ise almış başını gidiyor!
 
Analar ağlamasın denilerek PKK ile çözüm süreci adı altında ki aldatmaca ile Türkiye’nin ulus devlet yapısının federatif bir yapıya dönüştürülerek rejim değişikliği hedefleniyor!
 
Kadın fıtratı ile ilgili konuya bir sonra ki yazıda değineceğimden dolayı sadece kadınlar üzerinde ki baskının hissedilir derecede arttığını belirtmek isterim!
 
Eğitim sisteminde yapılan düzenlemeler ile ‘hayat tarzı sunulacak’ kelimesinin özü oldukça düşündürücüdür!
 
SON SÖZÜM: Bu oyunların sonucu kaybedecek ülke olmamak için, Türkiye’miz için, Cumhuriyetimize, Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkmak Türk Ulusunun vatani görevidir!
 
08.12.2014
Nermin AYDINLI

Yorumlar

Popüler Yayınlar