Atatürk'ün Türk Milliyetçiliği

Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün Atatürk’e Türkiyat Enstitüsünün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğu zaman Atatürk:

“Fuat Bey!
Karlı Tanrı Dağları’nın önünde elinde meşale tutan bir BOZKURT olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun.ERGENEKON’ dan çıkmamıza kılavuz olan BOZKURT, TÜRKLÜĞÜN Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin.”
Demiştir.
Aşağıda geçen tüm yorumların ve sözlerin sahibi de Ulu önder Mustafa kemal ATATÜRK’ tür.Bizler ondan aldığımız ülkü ile mücadelemize Türk Milliyetçiliği prensibi ile devam edeceğiz.
“Türk Milleti’nin oluşumunda etkili olduğu görülen doğal ve tarihi olgular şunlardır:
a) Siyasal varlıkta birlik
b) Dil birliği
c) Yurt birliği
d) Irk ve köken birliği
e) Tarihi yakınlık
f) Ahlaki yakınlık

“Benim hayatta yegane varlığım ve servetim Türk’lükten başka bir şey değildir.”
“…Şurası unutulmamalıdır ki, Türk Aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Başı her görüldüğü yerde ezilmelidir.”
“Bu memleket,dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu.Bu sahne en aşağı,7 bin senelik bir Türk beşiğidir.Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı;beşiğin içindeki çocuk ,tabiatın yağmurlarıyla yıkandı.O çocuk tabiatın şimşeklerinden,yıldırımlarından,kasırgalarından evvela korkar oldu;sonra onlara alıştı;onları, tabiatın babası tanıdı,onların oğlu oldu.Bir gün o tabiat çocuğu ,tabiat oldu;şimşek,yıldırım, güneş oldu.Türk oldu. TÜRK BUDUR:YILDIRIMDIR, KASIRGADIR, DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR.”
“Biz ne bolşevikiz, ne de komünist;ne biri ne diğeri olamayız.Çünkü biz milliyetperver ve dinimize bağımlıyız”
“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz!..”
“Türk Ocağı, Türklük ocağıdır.Asırlarca bunu söndürmek için uğraştılar.Bu ocak hepimizi aydınlattı.”
“…Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.Bu işlerin en büyüğü,temeli,Türk Kahramanlığı ve Yüksek Türk Kültürü olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ dir.”
“Asla şüphem yoktur ki;Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti,bundan sonraki inkişafı ile,atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”
“Bu mukaddes yurdun öz varisi Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz harisi o büyük,yüksek,ASİL TÜRK KAVMİNİN bugünkü genç ve dinç çocuklarıdır;biziz.”
“Türklük esastır…Her sahada, bilhassa medeniyet alemine eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.”
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına TÜRK MİLLETİ denir.”
“TÜRKİYE’DE TÜRK’TEN BAŞKA BİRŞEY DÜŞÜNMEMEK! Ancak bu davranışlardır ki her türlü esenlik ve mutluluk ereklerine ulaşabiliriz.
“TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR; İŞTE MİLLİYETPERVERLERİN PRENSİBİ BUDUR.”
“Esas, Türk milleti’nin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.”
“Diyarbakır’lı, Van’lı, Erzurum’lu ,Trabzon’lu, İstanbul’lu, Trakya’lı, ve Makedonya’lı hepsi aynı ırkın evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.”
“Hristiyanlık propagandası ile öğrencilere zararlı olan Bursa Amerikan kız koleji 29 Ocak 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı”ÇÜNKÜ DEVLETİN BAŞINDA ATATÜRK VARDI.
“TÜRK OCAĞI, TÜRK’ÜN HAS OCAĞI,VARLIK VE BİRLİK OCAĞI,YÜKSEK ALEVLERLE TÜTSÜN, MUHİTİNE NURLAR SAÇSIN; YAŞASIN VE YAŞATSIN.”
“Ordumuz, Türk Birliği’nin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.”
“Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüzölçümü ile değil, yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliği ile ölçülür.”
“Ne mutlu TÜRK’üm diyene!..”
“Hz.Muhammed Allah’ın birinci ve en büyük kuludur.Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor.Benim,senin adın silinir.Fakat sonsuza kadar O ölümsüzdür.
“İnsanların mücadelesinde en kuvvetli istihkam,iman dolu göğüslerdir.”
“Ey millet,Allah birdir.Şanı büyüktür.”
“Din vardır ve lazımdır.Temeli çok sağlam bir dinimiz var.Malzemesi iyi;fakat bina,uzun asırlardır ihmale uğramış.”
Din lüzumlu bir müessesedir.Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.Yalnız şurası var ki din,Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir.DİNDEN MADDİ MENFAAT TEMİN EDENLER İĞRENÇ KİMSELERDİR.İŞTE BİZ BU VAZİYETE MUHALİFİZ VE BUNA MÜSAADE ETMİYORUZ.BU GİBİ DİN TİCARETİ YAPAN İNSANLAR SAF VE MASUM HALKIMIZI ALDATMIŞLARDIR.BİZİM VE SİZLERİN ASIL MÜCADELE EDECEĞİMİZ VE ETTİĞİMİZ BU KİMSELERDİR.
“Ezan ve Kur’an’ı Türklerden başka hiçbir Müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz.Bunlara muhteşem müzik ahengi veren Türk sanatkarlarıdır.”
“ Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.Bu faziletleri hiçbir kuvvet ,milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
“Türk milleti daha dindar olmalıdır,yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum.Dinime,bizzat hakikate nasıl inanıyorsam,buna da öyle inanıyorum.”
“Bizim dinimiz en makul ve en tabi bir dindir.Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur.”
-Din insanların gıdasıdır.Dinsiz adam boş bir eve benzer.İnsana hüzün verir.Mutlaka bir şeye inanacağız.Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir.İslam dini hepsinden üstündür.”
“DİN ADAMLARINA SAYGI GÖSTERMEK MÜSLÜMANLIĞIN İCAPLARINDANDIR.”
“…nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise,dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek,araştıracak bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din ilim adamlarını da yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.”
“Benim gözümde hiçbir şey yoktur,ben yalnız liyakat aşığıyım.”
“Türk harfleri memleketin umumi hayatına tamamen uygulanmıştır.İlk güçlükler milletin ülkü kuvveti ve medeniyete olan sevgisi sayesinde kolaylıkla yenilmiştir.”
“Benim anladığım gençlik,bu inkılabın fikirlerini ve ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir.Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz ihtiyardır,yetmiş yaşında bir idealist de güçlü bir gençtir.”
“Türk dili zengin,geniş bir dildir.Her mefhumu ifadeye kabiliyeti vardır.Yalnız onun bütün varlıklarını aramak,bulmak,toplamak,onlar üzerinde işlemek lazımdır.
Türk milletini ve Türk dilini medeniyet tarihinin ve kültür dillerinin dışında görmenin ne yaman bir yanlış olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz.”
“Vatandaşlar,yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz!Bütün millete,köylüye,çobana,hamala,sandalcıya öğretiniz.Bunu vatanseverlik ve milliyetçilik vazifesi biliniz.Bu vazifeyi yaparken düşünün ki bir milletin,bir içtimai heyetin yüzde sekseni okuma,yazma bilmez,bu ayıptır.”
Klasik Etimolojinin karışık görüşleri karşısında
bizim teorimiz ve analiz metodumuz
çok basit görünüyor
Fakat hakikat,ezeli ve
ebedi hakikat,basittedir.
Teorimizi bir dil kanunu olarak ilim alemine
tanıttığımız gün,
TÜRKLÜK için şanlı bir zafer günü olacaktır.
“Milli şuurun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.”
“Bir zamanlar gelir beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir.Fikirlerimi inkar edenler ve bana karşı çıkanlar olabilir.Hatta bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir.Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler,Hind’den,Mısır’dan döner dolaşır gene gelir,feyizli neticeleri kalpleri doldurur.”
“En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir.Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur.”
“Siyasi,askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar,ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa husule gelen zaferler devamlı olamaz,az zamanda söner.”
“Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından evvel iktisadını düşünmüş olmasın.”
“Milletimizin kuvvetli seciyesi,sarsılmaz iradesi,ATEŞLİ MİLLİYETÇİLİĞİ iktisadi muvaffakiyetinden doğacak feyizlerle de layık olduğu derecede takviye olunmak zorunludur.”
“Dahi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes onlara delilik der.”
“Bir adam ki büyük olmaktan bahseder,benim hoşuma gitmez.Bir adam olmak ki memleketi kurtarmak için evvela büyük adam olmak lazımdır,der ve bunun için bir de örnek seçer,onun gibi olmayınca memleketin kurtulamayacağı inancında bulunur,bu,adam değildir.”
“Meseleleri hadiselere göre değil,gerçeğe uygun olarak mütalaa etmek lazımdır.”
“Rica ile,merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılamaz.”
“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.”
“TÜRKLÜĞÜMÜZÜ MUHAFAZA ETMEK İÇİN,GAYET İTİNA EDECEĞİZ TÜRKLER MEDENİYET TE ASİLDİRLER.”
“Türklerin aşağı yukarı hep ahlakları birbirine benzer.Bu yüksek ahlak,hiçbir milletin ahlakına benzemez.Ahlakın millet teşkilinde yeri çok büyüktür,mühimdir.”
“Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”
“TÜRK MİLLETİ ZAMANI GELİNCE HARBİ SULHTEN DAHA ÇOK SEVER.”
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİNDE,TÜRK ÜLKÜSÜNÜ BENİMSEYEN HER VATANDAŞ,HANGİ DİN VE MEZHEPTEN OLURSA OLSUN TÜRK’TÜR.”
“Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşam gereği saymış,bir kavmin yiğit çocuklarıdır.”

OĞUZOĞULLARI
Gafi hangi üç asır,hangi on asır
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu.
Kalkıyor örtüler,örtülen doğacak.
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı,karaltı da şafak,
Yalan tarihi gömüp,doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuzoğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları.
Doğudan çıkan biz,Batıdan yine biz,
Nerde olsa,ne olsa kendimizi biliriz.
Hep insanlar kendilerini bilseler
Bilinir o zaman,ki hep biziz.
Türk sadece bir Ulusun adı değil,
Türk,bütün adamların birliğidir
Ey birbirine diş bileyen yığınlar
Ey yığın yığın insan gafletleri!
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde
Dünya o zaman görecek hakikat nerde,hakikat nerde?
M.KEMAL ATATÜRK
SAAT 9 U 5 GEÇE O MAVİ GÖZLER EBEDİYEN KAPANDI.
ATATÜRK KENDİSİNE FENALIK GELDİĞİ ANDA HASAN RIZA BEYE MÜTEMADİYEN SAATİ SORUYORDU.O ZAMAN MAKSATLARINI BİZ ŞÖYLE ZANNETMİŞTİK:
HENÜZ AKILLARI BAŞINDA,HENÜZ KOMAYA GİRMEMİŞLER.FAKAT BELKİ DE O ANDA GÖZLERİ KARARIYOR,SAATİ GÖREMİYORLARDI.ONUN İÇİN RÜYETLERİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINI,SAATİ ÖĞRENMEK SURETİYLE ANLAMAK VE KENDİLERİNİ KONTROL ETMEK İSTİYORLARDI.
SON”SAAT KAÇ?”MÜTEAKİP BİRDENBİRE KENDİNİ ARKA ÜSTÜ YATAKLARINA ATTILAR.AYNI ANDA DA FENA HALDE BİR TİTREME BAŞLADI.O KADAR TİTRİYORDU Kİ ADETA DİŞLERİ BİRBİRİNE VURUYORDU.
BU SIRADA YETİŞMİŞ OLAN NEŞET ÖMER BEYLE DOKTOR ABRAVAYA İCABEDEN TEDAVİLERİ YAPIYORLAR VE BİR TAKIM FENNİ TEDBİRLER ALMAKLA MEŞGUL OLUYORLARDI.PROFESÖR NEŞET ÖMER BEY BİR ARALIK ATATÜRK’E:
-“DİLİNİZİ GÖREYİM EFENDİM.”DİYE SESLENDİ.NEŞET ÖMER BEYİN BU SESLENMESİ ÜZERİNE ATATÜRK DİLİNİ YARIYA KADAR ÇIKARDI.
NEŞET ÖMER BEY:
-“BİRAZ DAHA UZATINIZ EFENDİM!”DEDİKTEN SONRA DA NEŞET ÖMER BEYE BAKTILAR
-“VE ALEYKÜMÜSSELAM!”DİYEREK GÖZLERİNİ KAPATIVERDİLER…
“ Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan,her
zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan
Kahraman Türk Ordusu;
Memleketini en burhanlı ve müşkül anlarda
zulümden,felaketten ve sıkıntılardan ve düşman
saldırısından nasıl korumuş ve kurtarmış ise,
Cumhuriyetin bugünkü verimli devrinde de askerlik
tekniğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile
donatılmış bir şekilde vazifeni aynı bağlılıkla
yapacağına hiç şüphem yoktur.
Türk Vatanının ve Türk Topluluğunun
Şan ve Şerefini,İç ve dış her türlü tehlikelere karşı
korumaktan ibaret olan vazifeni her an yapmaya hazır
ve hazırlanmış olduğuna Ben ve Büyük Ulusumuzun tam bir inanç ve itimadımız vardır.”

Yorumlar

Popüler Yayınlar