ENDİŞELİYİM

Türkiye nereye gidiyor?... Son birkaç yıla baktığımız zaman endişe duymamak elde değil. Ekranlarda şiddet ve ölüm haberleri almış başını gidiyor. Bizler de kanıksamış bir vaziyette günlük hayatımıza devam ediyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor.Duyulan şehit haberleri ve o anda öfke haykırılıyor ya sonra???Acaba herkes mi bu gidişten endişeli. Yoksa her şey güzel gidiyor da ben ve benim gibiler mi paronoyak?
Evet endişeliyim ülkem nereye gidiyor diye!
Evet endişeliyim kişi hak ve özgürlüklerinin bir bir kısıtlanmasından!
Evet endişeliyim insanların duyarsızlığından!
Evet endişeliyim şiddetin normalmiş gibi algılanmasından!
vs.vs.vs………
Şiddete dayalı güçlülük duygusu en tehlikeli toplumsal hastalıktır. Bilhassa toplumda gelir dağılımdaki eşitsizlik ve güçlünün güçsüz, güçsüzün güçlü üzerinde hakimiyet sağlaması şiddettir. Şiddetin her türlü boyutu kişilik haklarının ihlalidir. Bireyler elbette haklarını istemelidir. Başkalarına zarar verirken ve toplumu yanlış yerlere götürürken değil. Yasalar çerçevesinde her vatandaş hakkını kullanmak zorundadır. Birilerinin etkisiyle beyinleri yıkanmış bir kesim diğer bir kesim üzerinde hakları konusunda baskı uyguluyorsa bu şiddet ve terördür. Yıllardır ülkemizde terör yüzünden binlerce ocak yanmıştır. Binlerce analar-babalar hala evlatlarına yanmaktadır. Bazı kendini bilmezler ya söylediklerini kulakları duymuyor, ya da gözleri artık bir şey görmüyor. Bu ve bunun gibiler çıldırmış olmalı ki “bu savaş sadece Kürdistan’da olmayacak. Ben bunu okudum” diyor. Kendini bilmez! Türk milletinin paralarıyla şehirde teröristlik yapıyor. Vatan uğruna şehit olanlara saygıyı bırak resmen tehdit ediyor. Yazıklar olsun sana sen ve senin gibilere… Bunlar bu gücü nereden alıyor diyemeyeceğim artık kim ve kimlerin desteklediklerini hepimiz biliyoruz. Yıllarca vur kaç yöntemiyle reklamlarını yaptılar ve sonunda siyasallaştılar. Şimdi de oturup terörist başını kahramanlaştırarak Türkiye Cumhuriyeti ile pazarlık yapılmak isteniyor. Eh be kardeşim biraz haddinizi bilseniz iyi olacak ama nerede o siyasi irade!!!...
Günümüzde ülkemizin sorunu sadece şiddet mi? Hepimizde aynı endişeleri taşıyor muyuz? Hadi bakalım biraz düşünelim ne dersiniz?...
14.06.2010
Nermin AYDINLI

Yorumlar

Popüler Yayınlar