Yayınlar

Devlet çözüm bulur, pazarlık yapmaz!

Vatandaşın vay haline!