Bu Blogda Ara

13 Şubat 2012

DUR BE DELİ GÖNÜL!

“Neyin varda bugün niye yazmıyon. Kalem seni parça parça parça kırarım.
Kiminin elinde yüce ilahsın.
Yobazın başında sahte külahsın.
Cahilin elinde korkunç silahsın
Kalem seni parça parça kırarım” (Aşık Gülabi),


Yazsam bi türlü, yazmasam bi türlü. Sussam bi türlü, konuşsam bi türlü. Düşünceme prangalar vuruldu. Beynim zonkluyor, uykularım kaçıyor. Dur be deli gönül, bırak kalemi kağıdı. Bırak da seyret şu alemi. Seyret ama görme. Gözlerin kör, kulakların sağır olsun…


“Hızır paşa bizi berdar etmeden
Açılın kapılar şaha gidelim
Siyaset günleri gelip yetmeden
Açılın kapılar şaha gidelim” (Pir Sultan Abdal)


Belli ki herkes memnun halinden. Herkes memnun ki sormadan, sorgulamadan dinliyor ekran bülbüllerini. Zengin zevki sefasında. Kimin umurunda anayasa, ülke ekonomisi, halkın hali!
Kafalar karışık.
Kurumlar allak pullak.


Çık çıkabilirsen işin içinden!


“Miskin adem oğlanı, nefse zebun olmuştur
Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.
Hergiz ölümün sanmaz, ölesi günin anmaz
Bu dünyadan usanmaz, gaflet önin almışdur.
Beğler azdı yolundan, bilmez yoksul halinden
Çıktı rahmet gölünden, nefs gölüne dalmışdur.
Yunus sözü alimden, zinhar olma zalimden
Korkadun ölümden, cümle doğan ölmüşdür” (Yunus Emre)


Dünya kurulalı insanoğlu güç, kuvvet, iktidar hırsı içinde olmuştur.
Bırak be hey gidi sana mı düştü haksızlıkları dile getirmek. İnsanoğlunun nefsine yenik düştüğünü görmez misinde şikayet eder durursun. Anlamıyorsun, ya da anlamak istemiyorsun demokratikleşmenin sancılarıymış bütün bunlar...
Eski kafalısın, takmışsın ‘E’ harfine, eskilerin yenilenmesi için ‘Y’ harfinin önemini bi anlasan böyle sızlanmazsın…


Be hey gidi fani, bugün varsın yarın yoksun. Bütün dünya senin olsa ne yazar. Sonunda gideceğin yer kara toprak değil mi de dünyaya hakim olmak istersin. Bunu bir anlasan her şeye dil uzatmazsın. Endişelenip de fakir fukara, garip guraba demezsin.


Sen de kapılıp gidersin bahtının rüzgarına!..

Nermin AYDINLI

5 Şubat 2012

NEDİR BU KİN BU ÖFKE!

Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığının prim yaptığı bu günlerde yalanlara, çarpıtmalara karşı kandırılmamak için tarihimizin doğru öğrenilmesi gerekir.

Tarihi unutanlara kısa bir şekilde hatırlatma ihtiyacı olduğu kanısındayım.

V.Mehmet Reşat (1909-1918) döneminde Trablusgarp’ı işgal etmek isteyen İtalya’nın 29 Eylül 1911’de Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etmesiyle Osmanlı kendisini Balkan savaşları, 1.Dünya savaşının içinde buldu. Bu savaşlar aleyhte sonuçlandı.

Trablusgarp da gönüllü olarak savaşan ve içlerinde Mustafa Kamal’inde bulunduğu Osmanlı ordusunun genç subayları (1912-1913)Balkan savaşlarında da görev aldı.

Son Osmanlı padişahı Vahdettin çok ağır şartlar taşıyan Mondros Mütarekesini imzaladıktan sonra işgaller başladı. Osmanlı işgal altında… Ülkenin her bir yanında Fransız’ı, İngiliz’i, İtalya’nı, Yunan’ı cirit atıyor. Ermeniler ise doğu Anadolu’ya doğru ilerliyordu.

Topraklar parsel parsel paylaşılırken, yağma, talan kol geziyor. Gençler cephelerde, yaşlısı, kızı, kızanı süngülerin ucunda can veriyordu.

Anadolu’da işgallere karşı direniş başlıyor ve bu esaretten kurtulmak için Kuvay-i Milliye birliklerine herkes gönüllü oluyordu.

Doğu Galiçya, Romanya, Yemen, Sina-Filistin, Irak, Suriye, Makedonya cephelerinde savaş devam ediyor, dünya tarihinin en kanlı savaşı Çanakkale’de oluyordu. Başlarında Mustafa Kemal, çoğu öğrenim çağında 253.00 subay, er ve erbaş inanılmaz bir ruhla öleceğini bile bile çekinmeden göğüslerini siper etmesiyle Çanakkale geçilmez destanı yazılıyordu(1915-1916)

“Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni of gençliğim eyvah!”,

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı”…

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması ve Türk Milletinin yok sayılması anlamına gelen Sevr antlaşmasını(1920) imzalayan Vahdettin, 1920’de yayınladığı bir irade ile son Osmanlı Mebusan meclisini kapatıyor. Sevr antlaşması sonucu Anadolu’da ki milli mücadele azmi daha da kuvvetleniyor ve Kuvay-i Milliye birliklerinin Yunanlılara üstünlük sağlamaları üzerine İngiltere’ye sığınmak istiyor ve İngiliz zırhlısıyla ülkeyi terk ediyordu.

Artık İstanbul hükümetinden ümit kesilmiş olması nedeniyle, yeni bir ülkenin temellerinin atılması için kahraman ordunun başkumandanı ve silah arkadaşları çalışmalarını hızlandırıyor.

Osmanlı savaşlarda yenilmiş, ordu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır ateşkes antlaşması imzalamış, savaşlar sonucu millet yorgun ve fakir düşmüş ve ülkenin başı hayatından endişeyle yurt dışına kaçmış olması nedeniyle19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Samsuna ayak basıyor.

Savaşlar, zaferler, antlaşmalar, konferanslar, kongreler sonucu Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet meclisi açılıyor. 24 Nisan 1920 tarihli önerge ile 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa’da egemenliğin millette olduğu ilan ediliyor.
Düzenli orduya geçişin ardından, Saltanat (1922) kaldırılıyor. Lozan Barış Antlaşmasının kabulü ve 6 Ekim 1923’te Türk ordusunun İstanbul’a girmesiyle Türk vatanının bütünlüğü gerçekleşmiş ve böylece bir devir kapanmış, yeni bir devir açılmış oluyor.

Bütün bu gelişmeler sonucu 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ilan ediliyor.
VE bağımsızlık ruhu ile karanlıkların ardından Türkiye Cumhuriyeti güneş gibi doğuyor.

3 Mart 1924 de Hilafetin kaldırılmasından sonra siyasal, eğitim, hukuk, ekonomi ve bir dizi reformların arkasından kurulan bir çok kurum ve kuruluşlar ile bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin temelleri sağlamlaşmış oluyor.

VE; o tarihten bu güne yeniliklere ve çağa ayak uydurmaya çalışan Türkiye maalesef günümüz de ayrıştırma, değerleri üzerinde oyunlar oynanmaya maruz kalıyor.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın diktatör olduğu, sistemli bir şekilde ülkemizin kuruluşunda önemi ve tarihi yeri olan anma etkinliklerinin ve Türk kimliğinin yavaş yavaş değersizleştirilip kaldırılması isteniyor.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi elbette ayet değildir. Ancak, Ülkemizi işgalden kurtaran laik demokratik Türkiye Cumhuriyetini kuran Atamızın, Türk Gençliğine vasiyetidir. Ayrıca karanlıkları aydınlatan, umutsuzluğu umuda çeviren yol göstericisidir.

Atatürk ve Laik Cumhuriyet karşıtlığı hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti temellerinin sarsılması demektir.

Nedir bu kin!
Nedir bu öfke!

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum.

Türk halkı kahraman atalarına asla saygısızlık etmez.

“Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.”M.Kemal ATATÜRK

(Kaynaklar: Nutuk- Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti-Forsnet)

05.02.2012
Nermin AYDINLI

Son 7 Gün Sayfa Görünümü