Bu Blogda Ara

18 Şubat 2013

BİR SÜRÜ KELİME OYUNU!

Bir sürü kelime oyunu. Analar ağlamasın derken maalesef Türk Ulusu’nun anası ağlatılıyor! İmralı’da terörist başı ile görüşme ve onun rahatının sağlanması için yapılan çalışmalar ve medya’da kimi aydın denilen kişilerin barış için PKK ile uzlaşmaktan başka çıkar yolun olmadığının tartışılması PKK’ya prim vermek değil de nedir?

Bütün bu pazarlıklarla Büyük Ortadoğu projesi kapsamında ‘bağımsız Kürdistan’ın kurulması için her yol deneniyor. Sanki Kürdistan kurulmuşcasına geçenlerde Fransa’da öldürülen 3 kadın teröriste kahramanlara layık cenaze töreni yapıldı ve Türk devleti orada yok sayıldı!

Türkiye Cumhuriyetini oluşturan unsurlar bir bir yok ediliyor.Yani, Türkiye Cumhuriyetini bertaraf etmek için dört bir koldan çalışmalar sürüyor.

Yeni anayasa da etnik kimlik olarak görülen “Türk Milleti ve Türklük” kavramları antidemokratik olarak görüldüğü için çıkarılması planlanıyor. Anayasa’nın 66.maddesinde” Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ”bu maddeden rahatsız olan vatan hainlerinin isteğiyle Anayasada ki vatandaşlık tanımından Türk kelimesi çıkarılarak “Türk mil­le­ti­” ye­ri­ne “Tür­ki­ye­li­lik “ ve­ya “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Va­tan­daş­lı­ğı­” getirilerek ülkemizin Üniter yapısı değiştirilecektir.

Bu anayasanın çıkması için her yol deneniyor.

Bütün bunlar İmralı’da yatan cani ve PKK terör örgütünün dayatmasıyla verilen ödünler değil mi dir?

Nedir bu acele, nedir bu dayatma?

Mart’a kadar meclis uzlaşılmazsa referanduma götürülmesinde ki amaç zorlama ve baskı değil de nedir?

Bu milli kimliğimizden vazgeçmektir. Milli kimliğimizi yok saymaktır. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetinin yapısının bozulmasıdır. Bizim milli kimliğimiz Türk devletini kuran unsurdur.

“Ben yaparım, ben isterim” şeklinde ki dayatmalar ülkeyi ancak karanlığa sürükler.

SON SÖZÜM: Eğer Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine dokunulmadan demokrasi ve ülkenin gelişimine yönelik çalışmalara hepimiz destek verelim. Ülkenin geleceği siyasete malzeme olamaz!
Nedir bu kadar sizleri Türkiye Cumhuriyetine karşı kin ve nefret uyandıran şey!

“Herhangi bir kişinin, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gerekli olan şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin onuru, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir...” (M.Kemal ATATÜRK)  
18.02.2013

Nermin AYDINLI

1 Şubat 2013

Ah benim Türkiye’m!Vah benim Ulusum!
Türklük neredeyse utanılacak bir hale geldi. Irkçılıkla suçlanan Güler, sinsice planlar doğrultusunda sürdürülen bir gerçeği ortaya koydu ki linç edilecekti. Ulus kavramı algılanmadan yıllardır Kürt vatandaşlarımız kullanılarak Kürt sorunu adı altında Kürt Milliyetçiliği ile Türk vatandaşlığı yok edilmeye çalışıldı. Türkiye’de olmayan Kürt sorunu şimdi Türk-Kürt sorunu haline geldi. Demokrasi adı altında dış odakların desteğiyle Türk Ulusu tarihten silinmeye çalışılıyor! Mustafa Kemal ATATÜRK ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ sözü ile bir ırkı değil, bir Ulus olma özelliğini vurgulamış olup, aksisi olsaydı ‘Ne mutlu Türk olana’ derdi. Lütfen ince nüanslara dikkat edelim! Kelime oyunları ile ırkçılık yapılmasın.

Kırk yıl düşünsem Türklüğün bu kadar ayaklar altına alınacağı aklıma gelmezdi. Yıllarca‘dünya halklarının kardeşliğini’ ve ‘Türk-Kürt kardeştir, ayrıştıran kalleştir’ düsturuyla  savunurken, ne görelim kardeşi kardeşe kırdırmaya birileri ant içmiş!

Ah benim Türkiye’m!
Vah benim Ulusum!

Düşman olmuşuz, kanımız isteniyormuş da haberimiz olmamış…

Nasıl ki aşırı Türk Milliyetçiliği yanlışsa, bugün ortaya konulmaya çalışılan Kürt Milliyetçiliği de yanlıştır. Mecliste yapılan çirkin konuşmalar gösteriyor ki, ülkemiz kimlik çatışmasına doğru sürüklenmeye çalışılıyor.

Ah be ATAM, ah be Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları, siz bağımsız bir ülke kurduğunuz için, Ulus olma şerefini kazandırdığınız için bunca hainler bugün ülkemizle uğraşıyorlar. Neden aç, susuz, sefil yıllarca o cepheden öteki cepheye koştunuz? Kurtuluş savaşı ile neden emperyalizme meydan okudunuz? Şimdi sizler ihanetle suçlanır hale geldiniz. Bu gün torunlarınız vatan hainleri ile işbirliğinde! Acaba sömürge altında olsalardı bugün bunları konuşuyor olacaklar mıydı? Acaba ezan sesini duyabilecekler miydi?

Ah be ATAM, ; “Türk milletinin manevi değerlerine (dil, tarih, kültür) sahip çıkar. Dili, dini, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk olarak kabul eder.”diye tarif ettiğin Milliyetçilik bu gün kafatasçılık, ırkçılık olmuş. Ulus devleti ile kimlik siyaseti birbirine karışmış, Türküm demek suç olmuş. Türk Ulusunun çeşitli etnik kökenleri içinde barındıran büyük bir toplum olduğu unutulmuş veya unutturulmaya çalışılmıştır.(Ulus olma, millet olmaya engel değildir.) Bütün bu argümanlar Türk kimliğinin tarihten silinmeye çalışılması değil de nedir?

Kanaat önderleri biran evvel akıllarını başına alarak Atatürk ilkelerinden akılcı, bilimsel ve insancıl olan Atatürk Milliyetçiliğini dikkatle ele alsınlar ki, ileride olacaklar şimdiden önlensin. Çünkü tarihe kara leke alarak geçmesinler!

Son sözüm: Türk Ulusu olarak, etle, tırnak olmuş, kız alıp vermiş, bir elmanın iki yarısı olmuş ve hiçbir etnik, mezhepsel ayrım yapılmadan yaşamış olan Türk-Kürt, Laz, Çerkez vs cennet vatanımızda hep birlikte yaşamaya devam edecektir. Tek yürek olup ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara fırsat verilmeyecektir!

"Bütün dünya bilmeli ki; karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır; bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir."  M.Kemal ATATÜRK

01.02.2013
Nermin AYDINLI

Son 7 Gün Sayfa Görünümü